A.L.P.E. Sezione CANAVEIS
Finché esisteranno le Alpi, da lì scenderà un soffio di libertà
Fin-a quand a esistéran le montagne da lì a calerà giù 'n vènt ëd libertà